Kurs sędziowski

Bezpłatny KURS SĘDZIOWSKI RUSZA
JUŻ 5 LUTEGO 2019 ROKU!

 

Zasady przyjęcia kandydatów:

Sędzią futsalu może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania:
– wiek: minimum 16 lat,
– posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej,
– posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
– odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i niekaralnością,
– uzyska pozytywne wyniki z egzaminu teoretycznego i kondycyjnego.

Zapisz się już teraz! Do zgłoszenia potrzebne będzie:
– imię i nazwisko,
– data urodzenia,
– adres zamieszkania,
– numer telefonu,
– adres e-mail.

Kurs jest darmowy dla wszystkich mieszkańców Miasta Lublin

Zgłoszenie należy wysłać na adres: poczta@amatorskieligi.pl, a więcej informacji pod numerem tel. 601 666 745